skip to Main Content
Se želiš pridružiti MZPP-ju? Izpolni prijavnico.

Z akcijo, kjer smo več kot 100 prometnih tabel več kot 30 rek po celotni Sloveniji prelepili z napisom ‘POZIDANA’, smo opozorili na prihodnost, če se dopusti nekontrolirane posege v naravno okolje. V okviru akcije smo izvedli tudi tiskovno konferenco, kjer smo še enkrat pozvali k podpisu pobude za referendum.
Želimo si, da politika ne bi zavoljo kapitala popolnoma zanemarila naših želja in potreb. Želimo si, da nam svoje mladosti ne bi bilo potrebno namenjati boju za osnovne človekove pravice, kot je dostop do vode. Dovolj je tega, da smo mi in narava prezrti, ignorirani. Na referendumu je moč organizirane skupnosti premagala interese peščice in kapitala. 💧