skip to Main Content
Se želiš pridružiti MZPP-ju? Izpolni prijavnico.

V ponedeljek smo se priklenili na vladno poslopje! Zakaj? Vlada pripravlja škodljiv načrt za porabo 5,2 milijarde evrov evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji. Predlagani načrt nas pelje v podnebno katastrofo, poglablja s strani podnebnih ukrepov nastale socialne stiske, pospešeno uničuje naravo in ohranja obstoječi sistem. Zato od vlade zahtevamo, da na novo pripravi pravičen, podnebno ambiciozen in do narave prijazen načrt za okrevanje, umakne vse škodljive spremembe Zakona o vodah in opusti uničujoče spremembe Uredbe o varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.