skip to Main Content

Naj bo preko spleta ali v fizičnem svetu, vsako leto po celem svetu še vedno potekajo podnebni protesti, saj politika še vedno noče dojeti, da NI PLANETA B! Zato se tudi letos pridružujemo svetovnemu gibanju Petki za prihodnost, s svojimi podnebnimi protesti.

V zadnjih treh letih politike neprestano opominjamo na nujnost ukrepanja, letos smo kot narod na referendumu za vodo pokazali, da nam je mar za naravo in zato se ponovno sklicujemo na politike, da poslušajo ljudstvo in opravijo svojo nalogo v boju proti podnebnim spremembam.

Na vlado smo naslovili konkretne in izvedljive ukrepe, a se do danes ni spremenilo praktično nič. Stanje v državi se kvečjemu slabša, saj so zadnji podnebni dokumenti v nasprotju z resno podnebno politiko. Zato gremo spet na štrajk!
Posledice podnebnih sprememb se že kažejo in čas za ukrepanje se hitro izteka. Spremembo v podnebni politiki potrebujemo zdaj, kajti drugače bo prepozno.

Zapustili bomo šolske klopi, pisarne, tovarne in domove za upokojence ter se v petek 24. septembra ob 11.00 protestno zbrali, da politiko spet opomnimo da potrebujemo spremembe!
Zahteve:

Zahteve

Politična oblast naj končno prizna podnebno krizo in jo prične nemudoma aktivno reševati z ustreznimi in pravičnimi ukrepi.

Do leta 2030 zahtevamo opustitev uporabe premoga s celostnim in socialno pravičnim prestrukturiranjem premogovnih regij.

Zahtevamo učinkovito in dostopno trajnostno mobilnost.

V skladu z zahtevo o trajnostni mobilnosti in ozelenitvijo mest zahtevamo:

  • urejanje javnih in urbanih prostorov na način, ki ohranja biodiverziteto, omogoča prepustnost deževnice v podtalnico in preprečuje nastanek toplotnih otokov v mestih;
  • optimizacijo železnic, bolj ugodne cene vozovnic in boljše povezave po državi;
  • ureditev urbanih in medkrajevnih kolesarskih poti in infrastrukture, ki podpira uporabo koles;
  • obratovanje mestnih avtobusov čez noč;
  • boljšo javno razsvetljavo, ki ne pripomore svetlobnemu onesnaževanju, za izboljšanje občutka varnosti in vzpodbujanje kolesarjenja in pešačenja, ko se zmrači;
  • prekinitev dodajanja novih parkirnih mest in grajenje infrastrukture, ki podpira javni promet.