skip to Main Content

Mladi za podnebno pravičnost smo samoorganizirano, demokratično in raznoliko gibanje več kot sto posameznic in posameznikov iz vse Slovenije. Zavzemamo se za dostojno življenje vseh na ohranjenem planetu. Po načelih nenasilnega upora se borimo za konkretne, ljudem in okolju prijazne ukrepe, ter na dolgi rok gradimo alternativo sistemu izkoriščanja človeka in narave. Nesprejemljivo je, da aktualna vlada le še poglablja obstoječo okoljsko krizo, ki bo brez takojšnjega ukrepanja spodkopala pogoje za življenje na našem planetu. Zato beremo, se izobražujemo in povezujemo z najrazličnejšimi skupinami in organizacijami. Organiziramo vse od bralnih krožkov, predavanj in delavnic pa do akcij v javnem prostoru, kulturnih intervencij in protestov. S svojim delovanjem zahtevamo ukrepe, predlagamo konkretne rešitve in postopno gradimo lepšo prihodnost za vse.