skip to Main Content
Se želiš pridružiti MZPP-ju? Izpolni prijavnico.

Mladi za podnebno pravičnost smo pred marčevskim podnebnim štrajkom na demokratičen način preko skupščin sprejeli nove zahteve, ki obsegajo 8 področij in se zavzemajo za dostojno življenje vseh na ohranjenem planetu.

Na podlagi novih zahtev smo opravili ocenjevanje političnih strank, ki jim javnomnenjske raziskave kažejo, da bi se lahko uvrstile v parlament in tistih, ki v svojem programu in stališčih vsaj poskušajo resno naslavljati okoljske in socialne tematike.

Uporabili smo ocenjevalno lestvico od 1 do 5, kjer 1 predstavlja negativno, 5 pa odlično oceno. Stranke smo ocenjevali po dveh parametrih – volilnem programu ter kredibilnosti.