skip to Main Content

Podnebna delavnica v Ljutomeru

20. aprila 2023 smo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer izvedli podnebno delavnico na temo lokalnih okoljskih problematik v Ljutomeru.

Pogovarjali smo se o problemih, ki so jih dijaki zasledili v svoji okolici in iskali rešitve oz. aktivnosti, ki se jih lahko lotimo.

Podnebne delavnice v Mariboru

2. junija 2023 smo na Tretji gimnaziji Maribor organizirali podnebne delavnice. Na njih smo dijake spodbudili k razmišljanju o podnebni krizi in vzrokih za njen nastanek.

Pogovarjali smo se tudi o okoljskih problemih v Mariboru in okolici ter iskali rešitve nanje.