skip to Main Content

Odziv Mladih za podnebno pravičnost na osnutek posodobitve NEPN

Mladi za podnebno pravičnost smo se danes ob podpori 48 organizacij, gibanj in iniciativ zbrali pred Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, pristojnim za posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) – najpomembnejšega razvojnega dokumenta v državi. Trenutni osnutek posodobitve NEPN je neambiciozen, s podlaganjem interesom kapitala ohranja obstoječe stanje in nas vodi v podnebni in biodiverzitetni zlom ter poglabljanje družbenih neenakosti.

Dokument, ki je bil objavljen aprila letos, je škodljiv zaradi štirih ključnih točk:

Poziv, ki smo ga predali MOPE

Izjava za javnost ob predaji javnega pisma

Celotni odgovori MZPP v sklopu javne obravnave osnutka posodobitve NEPN(april 2023)

Pot v podnebni zlom: načrt predvideva znižanje emisij zgolj za 22 % v tem desetletju, medtem ko bi se morale emisije v tem obdobju skladno s Pariškim sporazumom in znanostjo znižati za okoli 65 %.

Ohranjanje škodljivega sistema pri življenju: čeprav kapitalizem s svojo osredotočenostjo na profit in rast povzroča okoljske in socialne krize po vsem svetu, predstavljeni osnutek NEPN sistem le še utrjuje.

Pot v zlom ekosistemov in biodiverzitete: načrt v naravi ne prepozna našega ključnega zaveznika v boju proti podnebni krizi. Še več, direktno zapiše potrebo po uničenju zaščitenih območij za pridobivanje energije, čeprav obstaja več kot dovolj primernejših lokacij za te namene (EIMV, 2023). Ob tem predvidi izjemno povečanje rabe biomase ne glede na vse škodljive posledice za biodiverziteto ter se zaveže h gradnji velikih hidroelektrarn na zadnjih divjih in zaščitenih predelih slovenskih rek.

Brezobzirnost do socialnih stisk v družbi: razen kratkega razdelka o energetski revščini, se dokument ne posveča ukrepom, ki bi preprečili poglabljanje socialnih težav v družb ter sredstva za prehod našli pri najbogatejših in kapitalu, torej akterjih, ki so za trenutno krizno stanje najbolj odgovorni.
Ti in podobni ukrepi razgaljajo neučinkovito slovensko podnebno politiko, ki jo nova vlada očitno ne vodi nič drugače kot vlade pred njo. Vodi politiko, ki jo diktirajo zasebni interesi ter podjetja, ki želijo žrtvovati čim manj dobička. Ob vsebinski zgrešenosti dokumenta je bila neprimerna tudi zastavitev javnega posvetovanja.