skip to Main Content

Ne NATO, mir nam dajte!

Mladi za podnebno pravičnost podpiramo in se pridružujemo pozivu za Mir in solidarnost.  Borimo se proti oboroževanju in militarizaciji, saj sta ta v popolnem nasprotju s podnebno pravičnostjo. Vojaške operacije imperialističnih sil, ki jih izvajajo preko zveze NATO, so destruktivne in tragične ter v nasprotju z dobrobitjo delovnih ljudi in narave. Zato jih kot podnebni aktivisti jasno in odločno obsojamo.

 

Oboroževanje ima izrazito negativne posledice na okolje. Skupni vojaški ogljični odtis držav članic NATA je lani znašal 226 milijonov ton CO2. Zgolj med letoma 2021 in 2023 se je povečal za več kot 30 milijonov ton CO2, kar je primerljivo s tem, da bi na ceste zapeljalo dodatnih 8 milijonov avtomobilov. Svetovna orožarska industrija velja za eno največjih posamičnih onesnaževalk, v letu 2023 je prispevala 5,5 % vseh proizvedenih emisij toplogrednih plinov. Letalska industrija za primerjavo prispeva 2,1 % vseh proizvedenih emisij toplogrednih plinov. V skladu z načrti NATA se bo oborožitvena gonja v času vse večje okoljske krize, katere učinki bodo najbolj prizadeli države svetovnega obrobja, še stopnjevala.

 

Letno se po svetu več kot 2200 milijard dolarjev nameni vojski, približno polovico pa prispeva zveza NATO. Stroški oboroževanja se iz leta v leto povečujejo, lani pa so prvič presegli vsoto iz časov hladne vojne. Namesto, da bi se ta denar namenil nam – delovnim ljudem – za javne storitve , za pravičen zeleni prehod, javno šolstvo, zdravstvo, domove za ostarele, menze, javna stanovanja, študentske domove, se ga vlaga v oboroževanje, ki ohranja izkoriščevalske odnose med kapitalističnim centrom in periferijo in omogoča ameriško nadvlado po svetu. 

 

Krutost zahodnega imperializma vidimo v bombardiranju Jugoslavije, Libije, Sirije itd – in danes Palestine. Izrael kot orodje zahodnega imperializma  Palestinke in Palestince v Gazi obstreljuje z belim fosforjem, raketira bolnišnice in izvaja vsesplošno etnično čiščenje. Samo ZDA so Izraelu obljubile še dodatnih 14,3 milijarde dolarjev.

 

Neskončna akumulacija, ki je v jedru kapitalističnega sistema, zahteva tudi več in več surovin, ki pa po svetu niso enakomerno razdeljene. Največkrat je vzvod za oborožene napade prav interes kapitala po pridobivanju teh surovin – nafte, plina, redkih kovin, ki jih imperialistična država nima na svojem ozemlju, ali pa jih z namenom preprečevanja degradacije domačega okolja noče sama pridobivati. Na tujem ozemlju tako pride do uničevanja lokalnih ekosistemov in izkoriščanja domačinov za poceni delovno silo. V Kongu takšen neokolonialni odnos, ki ga v želji po poceni kobaltu narekujejo ZDA, Velika Britanija, Kanada in Kitajska, terja več tisoč življenj vsako leto. 

 

Zeleni prehod od zgoraj, ki ga načrtujejo in izvajajo vladajoči razredi zahodnih držav, temelji ravno na tem odnosu – izkoriščanju naravnih virov in poceni delovne sile perifernih držav za “zeleno tehnologijo” ob hkratnem povsem nezadostnem zmanjševanju lastnih izpustov. Zahod hoče na račun življenj ljudi v Kongu, Siriji, Libiji, Palestini še naprej kovati dobičke in nas vse potisniti v še večjo okoljsko krizo. 

 

Temu se zoperstavljamo in stojimo solidarno v boju proti imperializmu, izkoriščanju in nasilju!

 

NI PODNEBNE PRAVIČNOSTI POD OKUPACIJO!

NI PODNEBNE PRAVIČNOSTI POD ZAHODNIM IMPERIALIZMOM!