skip to Main Content

Mladi za podnebno pravičnost smo v sodelovanju z Društvom Est=etika in Zavodom Bob in s finančno ter vsebinsko podporo Mreže za prostor pripravili in razvili projekt “Drevo na kolo” – Projekt za ozelenitev mest in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Želimo opozoriti na perečo okoljsko in podnebno problematiko, slabo prometno politiko v Sloveniji ter na posledice, ki sledijo. Lokalne in državne oblastnike želimo spodbuditi k usmeritvi v prestrukturiranje mest, da bodo prijetnejša za bivanje. Kot rešitve vidimo učinkovito in dostopno trajnostno mobilnost (javni prevoz, kolesarske steze, peš cone itd.), manj cest ter ozelenitev mest.

Drevo zapeljite kadarkoli, njegovo lokacijo lahko spremljate na spletni strani drevonakolo.si, kjer najdete tudi več informacij o projektu.
Projekt se izvaja v okviru Podnebnih akcij Mreže za prostor.

Več o projektu lahko najdete na uradni spletni strani.