skip to Main Content
Se želiš pridružiti MZPP-ju? Izpolni prijavnico.

Politična oblast naj končno prizna podnebno krizo in jo prične nemudoma aktivno reševati z ustreznimi in pravičnimi ukrepi.

Do leta 2030 zahtevamo opustitev uporabe premoga s celostnim in socialno pravičnim prestrukturiranjem premogovnih regij.

Zahtevamo učinkovito in dostopno trajnostno mobilnost.

V skladu z zahtevo o trajnostni mobilnosti in ozelenitvijo mest zahtevamo:

  • urejanje javnih in urbanih prostorov na način, ki ohranja biodiverziteto, omogoča prepustnost deževnice v podtalnico in preprečuje nastanek toplotnih otokov v mestih;
  • optimizacijo železnic, bolj ugodne cene vozovnic in boljše povezave po državi;
  • ureditev urbanih in medkrajevnih kolesarskih poti in infrastrukture, ki podpira uporabo koles;
  • obratovanje mestnih avtobusov čez noč;
  • boljšo javno razsvetljavo, ki ne pripomore svetlobnemu onesnaževanju, za izboljšanje občutka varnosti in vzpodbujanje kolesarjenja in pešačenja, ko se zmrači;
  • prekinitev dodajanja novih parkirnih mest in grajenje infrastrukture, ki podpira javni promet.